• Topbild

Välkommen till Amedica!

Amedica levererar tjänster inom hemtjänst med inriktning mot rehabiliterande insatser för att främja den enskilde individens levnadsvillkor i det egna hemmet. Vi finns för dig utifrån dina förutsättningar och skapar tillsammans ett upplägg kring din hemtjänst som känns säkert och bekvämt för dig. Vi erbjuder tillgänglighet, personalkontinuitet, kompetens och engagemang.